ایجاد امکانات برای کشاورزان فراهی سبب کاهش کاشت مواد مخدر می‌شود

ایجاد امکانات برای کشاورزان فراهی سبب کاهش کاشت مواد مخدر می‌شود

مسئولان در اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت فراه می‌گویند که افزایش سهولت‌ها برای کشاورزان فراهی، باعث کاهش کاشت مواد مخدر در این ولایت خواهد شد.   لعل محمد عزیزی رئیس این اداره، این سخن را روز  گذشته در جریان افتتاح...