فراهم سازی امکانات صحی برای مردم فراه

فراهم سازی امکانات صحی برای مردم فراه

مسئولان در نهادهای امداد رسان خارجی از تکمیل شدن داروها و امکانات مورد نیاز باشنده‌گان ولایت فراه در برخی مراکز صحی این ولایت خبر می‌دهند.   ملک افغان رئیس دفتر سی اچ ای در فراه می‌گوید که قرار است قسمت زیادی از این...