امپراتور جاپان از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد

امپراتور جاپان از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد

آکی هیتو، امپراتور جاپان در یک پیام ویدیوئی خطاب به مردم این کشور اعلام کرد که نگران است به دلیل شرایط سنی نتواند وظایفش را به‌طور کامل انجام دهد. امپراتور جاپان در پیامی که از پیش ضبط شده بود، واژه کناره‌گیری را بکار...