ریاست امور زنان ولایت هرات نهادهای فعال در زمینه زنان را فیلتر خواهد کرد

ریاست امور زنان ولایت هرات نهادهای فعال در زمینه زنان را فیلتر خواهد کرد

برخی از فعالان زن در ولایت هرات از پروژه‌ای بودن فعالیت نهادهایی که در راستای منع خشونت علیه زنان فعالیت می‌کنند، هموراه ابراز نگرانی کرده اند.   این نگرانی، مسئولان ریاست امور زنان ولایت هرات را بر آن داشته تا دست...