ریاست امور زنان ولایت هرات هیچ بودجه‌ای‌ برای برنامه‌های توسعه‌ای ندارد

ریاست امور زنان ولایت هرات هیچ بودجه‌ای‌ برای برنامه‌های توسعه‌ای ندارد

مسئولان در ریاست امور زنان ولایت هرات می‌گویند که این ریاست هیچ بودجه‌ای برای برنامه‌های توسعه‌ای اش ندارد و تنها هزینه مصارف سالانه به این اداره مواصلت می ورزد.   عزیزه کریمی سرپرست این اداره صبح امروز در کنفرانس...