وزارت امور داخله بودجه ی پولیس را افزایش میدهد

وزارت امور داخله بودجه ی پولیس را افزایش میدهد

وزارت امور داخله بودجه ی پولیس را افزایش میدهد   وزارت امور داخله کشور در نظر دارد تا برای تامین امنیت بهتر شهروندان بودجه ی بیشتری را برای تجهیز پولیس محلی در نظر گیرد. نجیب الله دانش، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید...