امنیت ملی هرات یک فرد را به ظن نگهداری مواد مخدر بازداشت کرد

امنیت ملی هرات یک فرد را به ظن نگهداری مواد مخدر بازداشت کرد

  امنیت ملی هرات یک ساکن هرات را، به ظن نگهداری مواد مخدر نوع "تریاک" دیروز بازداشت کرده است.   به اساس خبرنامه این ریاست، این فرد دو کیلو‌گرام مواد مخدر را در خانه خویش در روستای " مسلم‌آباد" شیدایی نگهداری...