امنیت ملی از وقوع حمله هراس‌افگنانه در کابل جلوگیری کرد

امنیت ملی از وقوع حمله هراس‌افگنانه در کابل جلوگیری کرد

امنیت ملی از وقوع حمله هراس‌افگنانه در کابل جلوگیری کرد   ریاست امنیت ملی از وقوع یک حمله هراس‌افگنانه در کابل جلوگیری کرده‌است. به اساس خبرنامۀ این ریاست، این حمله قرار بود در ولسوالی "چهار آسیاب" این ولایت انجام...