ریاست امنیت بادغیس شخصی را به ظن فروش و انتقال اسلحه بازداشت کرد

ریاست امنیت بادغیس شخصی را به ظن فروش و انتقال اسلحه بازداشت کرد

ریاست امنیت ملی بادغیس شخصی را به ظن فروش و  انتقال اسلحه از شهر قلعه نو مرکز این ولایت بازداشت کرد. فیض محمد میرزا زاده معاون والی بادغیس به تلویزیون چکاد می گوید، این شخص هارون نام دارد و ساکن اصلی شهر قلعه نو بوده و یکی...