طرح‌ جدید امنیت کابل تا دو هفته دیگر عملی  می‌شود

طرح‌ جدید امنیت کابل تا دو هفته دیگر عملی  می‌شود

وزارت امور داخله افغانستان گفت که این وزارت برای تامین امنیت کابل برنامه‌های را طرح کرده که تا دو هفته دیگر تطبیق خواهد شد.   این وزارت اعلام کرده که با تطبیق این برنامه بیش از صد سرک متصل به مرکز کابل تحت نظارت  جدی...