امنیت ملی ۴ تروریست را در قندهار بازداشت کرد

امنیت ملی ۴ تروریست را در قندهار بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی، از بازداشت یک گروه ۴ نفری سازمان دهندگان حملات انتحاری در قندهار خبر داده است. در خبرنامه‌ای که از سوی این ریاست به خبرنگاران فرستاده‌شده، آمده است. این افراد در فعالیت‌های متعدد تخریبی و...