امنیت ملی ۳ سارق مسلح را بالفعل در شهر فراه بازداشت کرد

امنیت ملی ۳ سارق مسلح را بالفعل در شهر فراه بازداشت کرد

سارقانی که می‌خواستند یک دکان طلافروشی را در شهر فراه به سرقت ببرند، بالفعل بازداشت شدند. ناصر میری سخنگوی والی فراه به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "سه سارق که یک‌تن آن‌ها مسلح بود امروز ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه پیش از ظهر به...