امنیت ملی: ۱۱ کودک را از فراگیری حملات تروریستی بازداشتیم

امنیت ملی: ۱۱ کودک را از فراگیری حملات تروریستی بازداشتیم

مسئولین ریاست عمومی امنیت ملی می‌گویند که از انتقال ۱۱ کودک که به خاطر فراگیری فعالیت‌های تروریستی به پاکستان می‌رفتند جلوگیری کرده‌اند. دفتر رسانه‌های ریاست عمومی امنیت ملی کشور در خبرنامۀ تازۀ خود نوشته که حلقات...