امنیت ملی یک انتحار کننده را در هلمند بازداشت کرد

امنیت ملی یک انتحار کننده را در هلمند بازداشت کرد

منسوبین امنیت ملی کشور یک حمله‌کننده انتحاری را در ولایت هلمند پیش از رسیدن به هدف بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی گفته که این فرد به نام محمد موسی فرزند حاجی شینواری به دستور حفیظ محمود قصد حمله انتحاری در فرماندهی...