امنیت ملی یک انتحاری را پیش از انجام انفجار بازداشت کرد

امنیت ملی یک انتحاری را پیش از انجام انفجار بازداشت کرد

امنیت ملی از انجام یک حمله انتحاری در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان جلوگیری کرد. به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، فرد انتحاری از قریه چهلمتی شهر مهترلام بازداشت‌شده است. خبرنامه افزوده که فرد انتحاری به...