امنیت ملی گروه تازه تشکیل تروریستی را در هلمند بازداشت کرد

امنیت ملی گروه تازه تشکیل تروریستی را در هلمند بازداشت کرد

مأموران امنیت ملی یک گروه ۳ نفری وابسته به طالبان را در ولایت جنوبی هلمند بازداشت کرده‌اند. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی که امروز منتشرشده، آمده است که این ۳ نفر، قصد داشتند به دستور فردی به نام ملا نعمت که یکی از...