امنیت ملی هرات ۶ نفر را به اتهام رشوه گیری بازداشت کرد

امنیت ملی هرات ۶ نفر را به اتهام رشوه گیری بازداشت کرد

۶ نفر به اتهام دریافت رشوه از سوی ماموران امنیت ملی هرات بازداشت شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به تلویزیون چکاد گفت: "ماموران امنیت ملی شب گذشته ۶ کارمند گمرک هرات در بندر اسلام قلعه را به اتهام دریافت رشوه بازداشت...