امنیت ملی: مسئول حزب التحریر را بازداشت کردیم

امنیت ملی: مسئول حزب التحریر را بازداشت کردیم

منسوبان ریاست عمومی امنیت ملی مسئول عمومی حزب التحریر را در ولایت نیمروز دستگیر کرد. پس از انتقاد رییس اجرایی از فعالیت حزب التحریر در افغانستان، نیروهای امنیتی از دستگیری فردی به نام عبدالقیوم فرزند لعل محمد مسئول...