امنیت ملی: ماین ساز مشهور داعش را بازداشت کردیم

امنیت ملی: ماین ساز مشهور داعش را بازداشت کردیم

ماموران امنیت ملی در عملیاتی در ولایت ننگرهار، یک عضو داعش را که در ساخت ماین مهارت داشته، بازداشت کرده‌اند. در خبرنامه ریاست امنیت ملی که امروز منتشر شده است، آمده که این عضو گروه داعش عزیزالله نام دارد و در عملیاتی که...