معاون مدیریت امنیت ملی ولسوالی جوین فراه به قتل رسید

معاون مدیریت امنیت ملی ولسوالی جوین فراه به قتل رسید

عبدالرحیم معاون مدیریت امنیت ملی ولسوالی جوین ولایت فراه شام روز گذشته توسط افراد ناشناس به قتل رسید.   ناصر مهری سخنگوی والی فراه با تایید این خبر گفت که شام روز گذشته، افراد ناشناس موترسایکل سوار، این مقام امنیتی را...