امنیت ملی بر کشته شدن رهبر طالبان مهر تأیید زد

امنیت ملی بر کشته شدن رهبر طالبان مهر تأیید زد

اداره‌ امنیت ملی کشور، کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر گروه طالبان را تأیید کرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی این نهاد منتشرشده است، آمده که رهبر گروه طالبان حوالی ساعت سه و ۴۵ دقیقه عصر روز گذشته در منطقه‌ای...