امنیت ملی از حمله به فرماندهی امنیه قندهار جلوگیری کرد

امنیت ملی از حمله به فرماندهی امنیه قندهار جلوگیری کرد

یک مهاجم انتحاری پیش از حمله به فرماندهی امنیه قندهار کشته شد. مقام ها در ریاست امنیت ملی گفته اند که یک مهاجم انتحاری پیش از ظهر امروز، پیش از آن که خود را به فرماندهی امنیه قندهار برساند از پا در آمده است. به گزارش این...