آمر امنیت فرماندهی پولیس فراه از ادامه نبردها در این ولایت خبر می‌دهد

آمر امنیت فرماندهی پولیس فراه از ادامه نبردها در این ولایت خبر می‌دهد

آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت فراه می‌گوید که درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در منطقه فراه‌رود ولایت فراه همچنان ادامه دارد.   گل‌بهار مجاهد، آمر امنیت فرماندهی پولیس این ولایت گفت: نیروهای امنیتی...