آمر امنیت فرماندهی پولیس فراه، ادعاهای مبنی بر سقوط این ولایت را رد کرد

آمر امنیت فرماندهی پولیس فراه، ادعاهای مبنی بر سقوط این ولایت را رد کرد

مسئولان در فرماندهی پولیس فراه، ادعاهای مبنی بر سقوط ولایت فراه به دست مخالفان مسلح و موجودیت مخالفان مسلح در چند کیلومتری شهر فراه را رد می‌کنند.   گلبهار مجاهد آمر امنیت فرماندهی پولیس فراه به تلویزیون چکاد...