امنیت غور بهبود یافت

امنیت غور بهبود یافت

با آغاز فصل سرما تحرک طالبان در برخی از ولایات از جمله ولایت غور کاهش یافته است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفت: "از دوهفته پیش تاکنون طالبان در این ولایت هیچ تحرکی نداشته‌اند و نیروهای امنیتی روزهای...