تامین امنیت شهروندان، اولویت کاری نظامیان

تامین امنیت شهروندان، اولویت کاری نظامیان

مسئولان در فرماندهی پولیس ولایت نیمروز می‌گویند که تامین امنیت ساکنان این ولایت، در اولویت کاری نیروهای امنیتی نیمروز قرار دارد.   خواجه جیلانی ابوبکر فرمانده پولیس نیمروز در یک تجمع پرسونل پولیس نیمروز، وظیفه...