امنیت سایبری و فشار اوباما بر ترامپ در این زمینه

امنیت سایبری و فشار اوباما بر ترامپ در این زمینه

یک گزارش تازه که به سفارش دولت آمریکا تهیه شده از دونالد ترامپ رییس جمهور بعدی آمریکا می خواهد سفیری در زمینه امنیت سایبری منصوب کند. این سند ۱۰۰ صفحه ای ضعف های آمریکا در زمینه امنیت سایبری را پررنگ می کند و از بخش خصوصی...