امنیت جان دادستان‌ها باید از سوی فرمانده پولیس هرات جدی گرفته شود

امنیت جان دادستان‌ها باید از سوی فرمانده پولیس هرات جدی گرفته شود

بعد از مشخص شدن فرمانده پولیس هرات، جنرال محمد ایوب انصاری تاکنون هیچ صحبتی در مورد برنامه‌های خود برای رفع مشکلات امنیتی هرات نداشته است. یکی از مشکلاتی که انتظار می‌رود این فرمانده جدید برنامه مشخصی برای مبارزه با آن...