نگرانی ها از تامین امنیت و تامین بودجه انتخابات سال آینده

نگرانی ها از تامین امنیت و تامین بودجه انتخابات سال آینده

نا امنی ها و تهدیدات امنیتی هنوز هم از نگرانی های کمیسیون مستقل انتخابات کشور در راستای برگزاری انتخابات شفاف در سال آینده می باشد.   ۱۶ سرطان سال آینده قرار است انتخابات مجلس نماینده گان و شورای های ولسوالی های کشور...