تامین امنیت زمینه عملی شدن برنامه های انکشافی در زنده جان را فراهم کرده است

تامین امنیت زمینه عملی شدن برنامه های انکشافی در زنده جان را فراهم کرده است

مسئولان در ولسوالی زنده جان هرات می‌گویند که مرحله شورا سازی میثاق شهروندی در ۶۰ روستای این ولسوالی تمام شده است.   «شکرالله شاکر» ولسوال زنده جان در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که کار عملی میثاق شهروندی در ۵ روستا...