تامین امنیت مراکز انتخاباتی در اولویت کاری نیروهای امنیتی است

تامین امنیت مراکز انتخاباتی در اولویت کاری نیروهای امنیتی است

مقام‌ها در پایگاه ۲۰۷ ظفر می‌گویند که تامین امنیت مراکز انتخاباتی یکی از اولویت‌های وظایف نیروهای امنیتی در زون غرب محسوب می‌شود. محمد ناصر هدایت قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفت که وضعیت زون بصورت کامل تحت کنترل...