تنها ۶۰ نفر برای تامین امنیت شاهرگ اقتصادی غرب کشور فعالیت می کنند

تنها ۶۰ نفر برای تامین امنیت شاهرگ اقتصادی غرب کشور فعالیت می کنند

تنها ۶۰ نفر برای تامین امنیت شاهرگ اقتصادی غرب کشور فعالیت می کنند   شماری از اعضای شورای ولایتی هرات از دولت می‌خواهند تا به بزرگراه هرات ـ اسلام قلعه توجه بیشتری صورت گیرد. از دید این اعضا این مسیر از اهمیت خاص...