مقام‌ها از تامین امنیت و بهبود وضعیت آبی در بند سلما خبر می‌دهند

مقام‌ها از تامین امنیت و بهبود وضعیت آبی در بند سلما خبر می‌دهند

مقام‌ها در ریاست حوزه دریایی هریرود - مرغاب وضعیت امنیتی در بند سلما را رضایت بخش عنوان می‌کنند.   نوراحمد بارز رئیس این حوزه به تلویزیون چکاد می‌گوید: در حال حاضر نیروهای امنیتی برای تامین امنیت در این ساحه حضور...