طرح جدید امنیتی غرب کابل به مسئولان ارگ رسید

طرح جدید امنیتی غرب کابل به مسئولان ارگ رسید

مقام‌ها در مرکز کشور می‌گویند که طرح امنیتی شهر کابل به ویژه نواحی غرب پایتخت را به معاون دوم ریاست جمهوری سپردند.   دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفت که امروز یکشنبه، طی نشستی طرح امنیتی...