امضای قرار داد ۹۹ پروژه انکشافی در ۲۱ ولایت افغانستان

امضای قرار داد ۹۹ پروژه انکشافی در ۲۱ ولایت افغانستان

وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، امروز سه شنبه ۱۵ جوزا قرار داد ۹۹ پروژه انکشافی را با شورا های انکشافی ۲۱ ولایت کشور به امضا رساند.   «مجیب الرحمن کریمی» وزیر احیا و انکشاف دهات در مراسم امضای این قرار دادها گفت که...