امضا سه قرار داد بزرگ در غرب، شمال شرق و جنوب افغانستان

امضا سه قرار داد بزرگ در غرب، شمال شرق و جنوب افغانستان

قرار داد سه پروژه به ارزش ۴۶۰ میلیون دالر در سه ولایت هرات، قندهار و بغلان به امضا رسید.   این پروژه‌ها روز گذشته در قصر سپیدار بین وزارت انرژی و آب افغانستان و برخی شرکت‌های خصوصی امضا شده است. این قراردادها مربوط به...