امضای تفاهمنامه کمک ۴۸ میلیون دالری یونیسف به وزارت معارف افغانستان

امضای تفاهمنامه کمک ۴۸ میلیون دالری یونیسف به وزارت معارف افغانستان

یونسیف تفاهمنامه کمک نزدیک به ۴۸ میلیون دالری را به وزارت معارف افغانستان امروز در کابل امضا کرد.   مسئولان در وزارت معارف افغانستان می‌گویند که این کمک یونیسف در بخش بهتر شدن کیفیت تدریس در معارف افغانستان مصرف...