امضای ۴ قرارداد پروژه شبکه‌های آب‌رسانی برای چهار ولایت افغانستان

امضای ۴ قرارداد پروژه شبکه‌های آب‌رسانی برای چهار ولایت افغانستان

مقام‌ها در وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان می‌گویند که چهار پروژه بزرگ شبکه‌های آب رسانی در چهار ولایت کشور به امضا رسیده است.   «سید سعادت منصور نادری» وزیر شهرسازی کشور گفت که این پروژه‌های انکشافی با شرکت پیمان...