امضای قرارداد ۹ پروژه راه سازی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات

امضای قرارداد ۹ پروژه راه سازی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات کشور ۹ قرارداد از پروژه‌های "برنامه ملی راه‌سازی روستایی" را با نمایندگان شرکت‌های خصوصی امضا کرد. این قراردادها امروز توسط عتیق‌الله خواصی معین مالی و اداری این وزارت امضا گردید. این...