امضای قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و کانادا

امضای قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و کانادا

وزیر خارجه بلژیک بلاخره به نمایندگی از کشور خود توافق تجارت آزاد با کانادا را امضاء نمود. توافقی که با مخالفت یکی از پارلمانهای محلی بلژیک با بن بست مواجه شده بود. اما پارلمان والونی روز جمعه در این تصمیم تجدید نظر کرد تا...