امضاء پیمان تجارت آزاد کانادا و اتحادیه اروپا؛ به زودی

امضاء پیمان تجارت آزاد کانادا و اتحادیه اروپا؛ به زودی

بعد از حدود هفت سال مذاکره میان اتحادیه اروپا و کانادا، دو طرف بالاخره بر سر امضای پیمان اقتصادی "سِتا" به توافق رسیدند. قرار است جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا و دونالد تاسک روز یکشنبه این معاهده را در بروکسل، پایتخت...