امضاء تفاهم‌نامۀ بندر چابهار

امضاء تفاهم‌نامۀ بندر چابهار

مقام‌های افغانستان، ایران و هند امروز دوشنبه، قرار است تفاهم‌نامه احداث بندر چابهار را در تهران امضا کنند. این تفاهم‌نامه از سوی وزیران ترانسپورت سه کشور با حضور، رییس‌جمهور غنی، حسن روحانی رییس‌جمهور ایران و...