امشب ارگ میزبان نشست نظریه خواهی در مورد صلح است

امشب ارگ میزبان نشست نظریه خواهی در مورد صلح است

کاخ ریاست جمهوری امشب میزبان یک نشست بزرگ در پیوند به پروسه صلح خواهد بود. در این نشست نمایندگان شورای ملی و شماری از رهبران جهادی و سیاسی حضور خواهند داشت و در مورد چگونگی پروسه صلح با محمد اشرف غنی رییس جمهور و عبد الله...