امریکا ۴ جنگنده” سوپرتوکانوی” را به ارتش افغانستان تسلیم داد

امریکا ۴ جنگنده” سوپرتوکانوی” را به ارتش افغانستان تسلیم داد

امریکا روز گذشته چهار جنگنده جدید به ارتش ملی کشور تحویل داد، سرپرست وزارت دفاع این جنگنده‌ها برای قوای هوایی کشور ارزشمند خواند. ایالات‌متحده امریکا از مجموع ۲۰ جنگنده وعده داده شده به ارتش ملی کشور، ۴ بال از این...