امریکا ۴۰۰ نظامی خویش را در نزدیکی افغانستان مستقر می‌کند

امریکا ۴۰۰ نظامی خویش را در نزدیکی افغانستان مستقر می‌کند

جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای امریکایی در کشور گفته است که ۴۰۰ نظامی این کشور در نزدیکی افغانستان مستقر می شوند تا در مواقع ضروری به نظامیان افغان کمک کنند. این فرمانده امریکایی گفت که نظامیان کشورش در یکی از...