وزیر خارجه امریکا برای مذاکره با کوریای شمالی به چین سفر کرد

وزیر خارجه امریکا برای مذاکره با کوریای شمالی به چین سفر کرد

پس از افزایش تنش های میان امریکا و کوریای شمالی ، رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا به منظور مذاکره با کوریای شمالی به پکن سفر کرده است.   وزیر خارجه امریکا قرار است با شی جینک پینگ، رییس جمهوری چین هم دیدار کند. این درحالی...