توافق امریکا وچین برای جلوگیری از جنگ تجاری

  توافق امریکا وچین برای جلوگیری از جنگ تجاری

منابع در چین می‌گویند که مقام‌های  کشورچین وآمریکا به توافق رسیده اند که از ایجاد یک جنگ تجاری جلوگیری کنند.   «لیو هه» معاون نخست وزیر و نماینده ویژه رئیس جمهور چین گفت که چالش‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشورش و...