امریکا طرح جدیدی را برای ورود مهاجران شش کشور مسلمان بررسی می کند

امریکا طرح جدیدی را برای ورود مهاجران شش کشور مسلمان بررسی می کند

 مقام های امریکایی می گویند دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا یک فرمان تازه برای ورود شهروندان شش کشورعمدتا مسلمان را صادر خواهد کرد.   فرمان ممنوعیت ورود شهروندان شش کشور ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن به...