امریکا سید سجنا فرماندۀ بد نام تحریک طالبان پاکستانی را کشت

امریکا سید سجنا فرماندۀ بد نام تحریک طالبان پاکستانی را کشت

رسانه‌های پاکستانی می‎گویند که خان سید سجنا، فرمانده بدنام گروه تحریک طالبان پاکستان و ۱۱ شورشی دیگر در حملۀ هواپیمایی بدون سرنشین امریکا در افغانستان، کشته شدند. مقام‌های امنیتی پاکستان به رسانه‌های این کشور...