امریکا با قوت بیشتر وارد جنگ سایبری می‌شود

امریکا با قوت بیشتر وارد جنگ سایبری می‌شود

حکومت ایالات متحدۀ امریکا با ترفیع ساختار فرماندهی سایبر وزارت دفاع آن کشور، به انکشاف تسلیحات برای جلوگیری از حملات سایبری، مجازات رخنه کنندگان به شبکه‌های ایالات متحده و مقابله با نیروهای متخاصم مانند گروه داعش...